To warto wiedzieć o akumulatorze

6 rzeczy, które musisz wiedzieć o akumulatorach.

Akumulator to proste w budowie i obsłudze urządzenie. Jednak nieumiejętne obchodzenie się z nim może okazać się niebezpieczne. Dlatego, należy pamiętać o kilku ważnych rzeczach. Akumulator zawiera w sobie duży ładunek elektryczny oraz wodny roztwór kwasu siarkowego. Jeśli będziemy niewłaściwie się z nim obchodzić, grozi nam poparzenie elektrolitem i porażenie prądem. Niewłaściwe korzystanie ze źródeł prądu stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Dlatego pracując przy akumulatorze np. podczas jego wymiany, należy zachować wszelkie możliwe środki ochrony i zasady bezpieczeństwa.

Po pierwsze – Chroń się przed poparzeniem.

Wewnątrz akumulatora znajduje się elektrolit (czyli roztwór kwasu siarkowego), który jest żrący. Może się on wylewać na zewnątrz np. gdy przenosimy akumulator lub go przechylamy podczas montażu. Może on też pozostać na obudowie w postaci osadu, który powstaje podczas ładowania lub pocenia się baterii. Bezpośredni kontakt z tym płynem lub osadem, który go zawiera, spowoduje wypalenie dziur w odzieży oraz poparzenie skóry. Dlatego, pracując przy akumulatorach, należy zawsze mieć założoną odzież ochronną, rękawice ochronne i gogle. Najlepiej, jeśli odzież wykonana jest z materiału odpornego na działanie kwasu.

W przypadku kontaktu skóry lub oczu z elektrolitem należy natychmiast przepłukać je dużą ilością bieżącej wody.

 

Po drugie – Uważaj na wybuchowe gazy

Podczas pracy akumulatora, a w szczególności w trakcie jego ładowania, zachodzą reakcje chemiczne. W wyniku tych przemian wydzielają się trujące i wybuchowe gaz. Dlatego nie wolno palić tytoniu w pobliżu akumulatorów. Należy trzymać je z dala od źródeł ognia i iskier. Należy ładować akumulatory w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Jeśli istnieje taka możliwość odkręć korki / listwę w celu odgazowania. Po zakończonym ładowaniu odczekaj co najmniej 20-30 min, aby akumulator odgazował. Podłączenie akumulatora w pojeździe  zaraz po ładowaniu grozi wybuchem !!!

 

Po trzecie – Zabezpiecz się przed porażeniem prądem

Przed przystąpieniem do pracy trzeba się odpowiednio przygotować, aby uniknąć zwarcia i porażenia prądem. Trzeba też zgromadzić odpowiednie narzędzia. Przede wszystkim należy zdjąć biżuterię oraz inne elementy ozdobne odzieży. Do łączenia akumulatorów trzeba używać klucza z ogumowaną rączką. Nie należy zostawiać rzeczy na wierzchu akumulatorów.

 

Po czwarte  – Przyjrzyj się klemom.

Klemy i okablowanie zapewniają połączenie akumulatora z zasilanym sprzętem oraz systemem ładowania. Wadliwe połączenia mogą prowadzić do spadku wydajności, uszkodzenia klem, a nawet pożaru. Wszystkie nakrętki na klemach powinny być odpowiednio dociągnięte, aby zapewnić dobre połączenie. Jednak zbyt ciasne połączenie może prowadzić do uszkodzenia mechanicznego klemy. Natomiast zbyt luźne połączenie, może skutkować stopieniem klem, a nawet być źródłem pożaru.
Równie ważnym aspektem, jest ochrona antykorozyjna. Aby zapobiec korozji, należy dbać o to, żeby klemy były suche i czyste. Dodatkową ochronę zapewnić może warstwa wazeliny lub specjalnego protektora, dostępnego u większości dystrybutorów baterii i akumulatorów.

Należy upewnić się, czy wszystkie połączenia są odpowiednio ciasne. Zbyt ciasne lub zbyt luźne połączenie może prowadzić do uszkodzenia klem, ich stopienia lub nawet pożaru.

 

Po piąte – sprawdź gęstość elektrolitu oraz poziom płynów (dotyczy akumulatorów tzw. mokrych)

Pod pojęciem akumulatora mokrego rozumiemy taki akumulator, w którym elektrolit ma konsystencję płynu. Aby akumulator działał prawidłowo, płyn musi mieć odpowiednią gęstość oraz objętość. Do sprawdzenia gęstości elektrolitu używamy areometru. Gęstość elektrolitu jest prawidłowa, jeżeli przy naładowanym akumulatorze wynosi 1,28 g/cm3 w temperaturze otoczenia 25oC. Kolejną ważną rzeczą jest odpowiedni poziom płynów. Płyta powinna być w nim całkowicie zanurzona.

Niedobory płynu uzupełniamy tylko i wyłącznie wodą destylowaną/demineralizowaną. Nie wolno uzupełniać ubytku kwasem !! 

 

Po szóste – Zleć obsługę akumulatora profesjonalistom

Jak widać, obsługa akumulatora wymaga posiadania fachowej wiedzy. Dlatego konserwację i wymianę tego typu sprzętu najlepiej zlecić profesjonalistom. Renomowane sklepy z akumulatorami Dostawcy Prądu oferują bezpłatną pomoc przy wymianie zakupionego u nich akumulatora. A także darmowe, okresowe badania diagnostyczne. Specjalistom zajmuje to kilka minut i zrobią to fachowo przy użyciu profesjonalnych narzędzi. Warto skorzystać z tej pomocy.

 

Categories

Masz pytania?