Projekt „Internacjonalizacja Innowacyjnych Akcesoriów Samochodowych”

Numer umowy: POIR.03.03.03-30-0157/19-00
Całkowita wartość projektu: 417 200 zł
Wartość dofinansowania: 312 900 zł

Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Poddziałanie 3.1.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand


Głównym celem projektu jest internacjonalizacja innowacyjnych urządzeń oferowanych przez wnioskodawcę.

 

Planowanym rezultatem projektu jest nawiązanie nowych relacji handlowych z partnerami z całego świata, co pozwoli znacząco rozwinąć działalność eksportową Wnioskodawcy. To z kolei przyczyni się do zwiększenia sprzedaży na rynkach zagranicznych, a co za tym idzie, także wzrostu przychodów z eksportu i rozwoju firmy. Projekt ma także na celu promowanie polskiej marki produktów wytwarzanych w Polsce, będących efektem polskiej myśli technicznej firmy i jej działalności eksportowej.

 


Całkowita wartość projektu: 417 200,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 312 900,00 PLN